SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 2. Petak, 28. siječnja 2022.
GRAD KRK

1.

Na temelju članka 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19), članka 52. Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 28/09, 41/09, 13/13, 20/14, 3/18, 7/20, 26/20 – pročišćeni tekst i 6/21), a u svezi s Proračunom Grada Krka za 2022. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 30/21), gradonačelnik Grada Krka, donio je

PLAN

prijma u službu u Grad Krk za 2022. godinu

I.

Ovim Planom prijma u službu u Grad Krk utvrđuje se stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Krka, potreban broj službenika i namještenika, kao i planirani prijam službenika i namještenika u 2022. godini te potrebe za prijam vježbenika odgovarajuće stručne spreme i struke.

II.

Pravilnikom o Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Krka predviđeno je ukupno 28 radnih mjesta i to 27 službenika i 1 namještenik, a popunjeno je 24 radna mjesta (24 službenika).

III.

Sukladno planiranim financijskim sredstvima u Proračunu Grada Krka za 2022. godinu, u Jedinstvenom upravnom odjelu predviđa se prijam službenika u službu na neodređeno i određeno vrijeme i to za sljedeća radna mjesta:

a) U Odsjeku za proračun i financije:

- voditelj Odsjeka za proračun i financije

b) U Odsjeku za komunalno gospodarstvo:

- pomoćni komunalni redar - 1 izvršitelj na određeno vrijeme (sezonski, zbog povećanog obima poslova);

- pomoćni prometni redar - 1 izvršitelj na određeno vrijeme (sezonski, zbog povećanog obima poslova);

- domar - kotlovničar - 1 izvršitelj na određeno vrijeme (za vrijeme zimske sezone grijanja).

Na temelju ovog Plana slobodna radna mjesta popunjavaju se putem javnog natječaja, rasporedom i premještajem.

IV.

Popunjavanje radnih mjesta provodit će se postupno tijekom godine, prilagođavajući dinamiku zapošljavanja osiguranim financijskim sredstvima u Proračunu Grada Krka za 2022. godinu.

V.

Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 112-01/22-01/01

URBROJ: 2170-09-02/1-22-3

Krk, 17. siječnja 2022.

GRAD KRK

Gradonačelnik

Darijo Vasilić, prof., v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2209&mjesto=51500&odluka=1
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr