SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 35. Četvrtak, 30. prosinca 2021.
OPĆINA VINODOLSKA

88.

Na temelju članka 67. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne Novine” broj 68/18., 110/18. i 32/20.) i članka 48. Statuta Vinodolske općine ( “Službene Novine” Primorsko-goranske županije broj 40/09., 15/13., 7/18., 2/19., 13/20.-pročišćeni tekst i 8/21.), Općinsko vijeće Općine Vinodolska općina na 6. sjednici održanoj 28. prosinca 2021. godine, donijelo je

PROGRAM

GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
NA PODRUČJU OPĆINE VINODOLSKE
OPĆINE ZA 2022. GODINU

Članak 1.

Program građenja komunalne infrastrukture na području Općine Vinodolske općine u 2022. godini (u daljnjem tekstu Program) izrađuje se i donosi u skladu s izvješćem o stanju u prostoru, potrebama uređenja zemljišta planiranog prostornim planom i planom razvojnih programa koji se donose na temelju posebnih propisa, a vodeći računa o troškovima građenja infrastrukture te financijskim mogućnostima i predvidivim izvorima prihoda financiranja njezina građenja.

Ovim Programom određuju se:

1. građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova

građevinskog područja

2. građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja

3. građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan građevinskog područja

4. postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije

5. građevine komunalne infrastrukture koje će se uklanjati.

Građevine komunalne infrastrukture jesu:

 • nerazvrstane ceste
  • javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila
  • javna parkirališta
  • javne garaže
  • javne zelene površine
  • građevine i uređaji javne namjene
  • javna rasvjeta
  • groblja
  • građevine namijenjene obavljanju javnog prijevoza.

Članak 2.

Sadržaj programa prikazan je kako slijedi:

1. Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

2. Javna rasvjeta

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 4.

Svi radovi na objektima i uređajima komunalne infrastrukture izvodit će se prema prioritetu koji utvrdi općinski načelnik.

Članak 5.

Ovaj Program stupa na snagu 1.siječnja 2022.godine i objavit će se u „Službenom novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 021-05/21-01/14

URBROJ:2107/03-02-21-57

Bribir, 28. prosinca 2021.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VINODOLSKA OPĆINA

Predsjednik Općinskog vijeća

Dean Barac, v. r.

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2207&mjesto=91253&odluka=88
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr