SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 34. Četvrtak, 23. prosinca 2021.
OPĆINA MATULJI

90.

Na temelju članka 31. stavka 3. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama („Narodne novine broj 86/12, 143/13, 65/17 i 4/19) i članka 32. Statuta Općine Matulji („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 26/09, 38/09, 8/13, 17/14, 29/14, 4/15-pročišćeni tekst, 39/15, 7/18, 6/21 i 23/21), Općinsko vijeće Općine Matulji, na sjednici održanoj dana 23.prosinca 2021. donosi

PROGRAM

KORIŠTENJA SREDSTAVA NAKNADE ZA ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA U PROSTORU ZA 2022. GODINU

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuje se namjena utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Općine Matulji za 2022. godinu.

Proračunom Općine Matulji za 2022. godinu planirani su prihodi sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru u visini od 25.000 kuna.

Članak 2.

Planirani prihodi Proračuna iz članka 1. raspoređuju se kao izvor financiranja rashoda Proračuna Općine Matulji za 2022. godinu planiranih u okviru Razdjela 002, Glave 002002 Jedinstveni upravni odjel, Program 2008 Prostorno planiranje, Kapitalni projekt K200801 Prostorni planovi, i to kao izvor financiranja troškova izrade Urbanističkih planova:

  • Izmjena i dopuna UPU 10 Poslovna zona Jurdani,
  • Izmjena i dopuna UPU 3 Rupa,
  • Izmjena i dopuna UPU 18 Lisina,
  • Izmjena i dopuna UPU 2 Mihotići Diraki.

U slučaju da se prihodi naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru iz ostvare iznad planiranog iznosa iz stavka 2. članka 1., cjelokupan iznos više ostvarenih prihoda koristiti će se kao izvor financiranja ukupno planiranih rashoda Proračuna Općine Matulji za 2022. godinu u okviru Programa Prostorno planiranje.

Članak 3.

Ovaj Program stupa na snagu 1.1.2022. godine, a objavljuje se u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 400-02/21-01/0010

URBROJ: 2156-04-01/1-21-0001

Matulji, 23. prosinca 2021.

Općinsko vijeće Općine Matulji

Predsjednik Općinskog vijeća

Slobodan Juračić, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2206&mjesto=51211&odluka=90
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr