SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 30. Petak, 10. prosinca 2021.
GRAD KRK

85.

Na temelju članka 19. stavka 5. Zakona o savjetima mladih (“Narodne novine“ broj 41/14), članka 27. stavka 2. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Krka (“Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 20/14 ) i članka 40. Statuta Grada Krka (“Službene novine Primorsko goranske županije“, broj 28/09, 41/09, 13/13, 20/14, 3/18, 7/20, 26/20 – pročišćeni tekst i 6/21), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 8. prosinca 2021. godine, donijelo je

ODLUKU

o davanju odobrenja na Program rada
Savjeta mladih Grada Krka za 2022. godinu

Članak 1.

Daje se odobrenje na Program rada Savjeta mladih Grada Krka za 2022. godinu kojeg je Savjet mladih Grada Krka donio na sjednici održanoj 15. listopada 2021. godine.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u “Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 007-01/21-01/01

URBROJ: 2142/01-01-21-16

Krk, 8. prosinca 2021.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik

Nikša Franov, ing. građ., v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2202&mjesto=51500&odluka=85
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr