SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 30. Petak, 10. prosinca 2021.
GRAD KRK

83.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 - pročišćeni tekst, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 40. Statuta Grada Krka ('Službene novine Primorsko-goranske županije”, broj 28/09, 41/09, 13/13, 20/14, 3/18, 7/20 i 26/20 – pročišćeni tekst i 6/21), a u svezi članka 9. Zakona o vodnim uslugama (“Narodne novine” broj 66/19), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 8. prosinca 2021. godine, donijelo je

O D L U K U

o prijenosu imovine

Članak 1.

Ovom Odlukom Grad Krk prenosi komunalnu vodnu infrastrukturu – vodovod i sanitarnu odvodnju u ukupnoj vrijednosti od 706.861,81 kn na Ponikve voda d.o.o. Krk, Vršanska 14.

Članak 2.

Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Krka da u ime Grada Krka sklopi Ugovor o prijenosu imovine iz članka 1. ove Odluke kojim se Ponikvi voda d.o.o. prenosi komunalna vodna infrastruktura – vodovod i kanalizacija. (Prijedlog Ugovora o prijenosu imovine sastavni je dio ove Odluke, ali nije predmet objave).

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 406-10/21-01/04

URBROJ: 2142/01-01-21-3

Krk, 8. prosinca 2021.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik

Nikša Franov, ing. građ., v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2202&mjesto=51500&odluka=83
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr