SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 30. Petak, 10. prosinca 2021.
GRAD KRK

82.

Na temelju članka 132. Zakona o gradnji (»Narodne novine« broj 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19) i članka 40. Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/09, 41/09, 13/13, 20/14, 3/18, 7/20 i 26/20–pročišćeni tekst i 6/21), po prethodno pribavljenom mišljenju Turističke zajednice Grada Krka, Urbroj:03/13-2021 od 29. studenoga 2021. godine, Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 8. prosinca 2021. godine, donijelo je

ODLUKU

o privremenoj zabrani izvođenja radova na području Grada Krka u 2022. godini

Članak 1.

Ovom Odlukom određuje se privremena zabrana izvođenja radova na području Grada Krka, određuju se vrste građevina odnosno radova na koje se zabrana odnosi, područja zabrane, razdoblje kalendarske godine i vrijeme u kojemu se ne mogu izvoditi radovi, iznimke zbog kojih se u pojedinim slučajevima mogu izvoditi radovi, nadzor i prekršajne odredbe.

Članak 2.

Zabrana izvođenja radova iz članka 1. ove Odluke odnosi se na zemljane radove i radove na izgradnji konstrukcije svih vrsta građevine u 2022. godini.

Članak 3.

Zabrana izvođenja radova iz članka 2. ove Odluke odnosi se na sva naselja na području Grada Krka i to:

1. za naselje (grad) Krk i naselje Kornić, u razdoblju od 15. lipnja do 15. rujna tekuće godine od 00,00 do 24,00 sata;

2. za sva ostala naselja od 01. srpnja do 31. kolovoza tekuće godine od 00,00 do 24,00 sata.

Članak 4.

Odredbe članaka 2. i 3. ove Odluke ne odnose se na (izuzeci od privremene zabrane izvođenja radova):

  • građevine, odnosno radove za čije je građenje, odnosno izvođenje radova utvrđen interes Republike Hrvatske;
  • uklanjanje građevina na temelju rješenja građevinske inspekcije ili odluke drugog tijela državne vlasti;
  • radovi na građevinama koje kao hitne intervencije izvode komunalna društva u okviru svoje djelatnosti;
  • radovi od značaja za turizam i gospodarstvo;
  • radovi na objektima infrastrukture i objektima javnog sadržaja, odnosno na većim projektima od posebnog interesa;
  • radovi na građevinama koje su od interesa za Grad Krk te radovi koji se financiraju iz nacionalnih i EU fondova;
  • nužni radovi kada zbog oštećenja postoji opasnost za život i zdravlje ljudi te imovine veće vrijednosti.

Članak 5.

Nadzor nad provedbom ove Odluke obavljaju komunalni redari sukladno ovlastima iz članka 51. i 58. Zakona o građevinskoj inspekciji (»Narodne novine« broj 153/13 i 115/18).

Članak 6.

Novčana kazna za investitora (fizičku ili pravnu osobu) koji izvodi građevinske radove iz članka 2. ove Odluke određena je Naputkom o novčanim kaznama koje izriču komunalni redari (»Narodne novine« broj 23/18) koji je donijelo Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja na temelju Zakona o građevinskoj inspekciji.

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«

KLASA: 360-01/21-01/10

URBROJ: 2142/01-01-21-7

Krk, 8. prosinca 2021.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik

Nikša Franov, ing. građ., v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2202&mjesto=51500&odluka=82
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr