SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 30. Petak, 10. prosinca 2021.
OPĆINA LOPAR

39.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), čl. 15. st. 2. Zakona o sprječavanju sukoba interesa (Narodne novine, br. 26/11, 12/12, 126/12, 48/13, 57/15, 98/19) i članka 19. Statuta Općine Lopar („Službene novine Primorsko-goranske županije“ br. 5/21) Općinsko vijeće Općine Lopar donosi

PRIJEDLOG

imenovanja novih članova Nadzornog odbora
Lopar Vrutak d.o.o.

I.

Za članove Nadzornog odbora Lopar Vrutak d.o.o., društva s ograničenom odgovornošću predlažu se za imenovanje:

  • Franko Fabo, OIB 96377865946, Lopar 260
  • Damir Paparić, OIB 31593232727, Lopar 373
  • Dario Ivče, OIB 57811398497, Lopar 156
  • Dario Pičuljan, OIB 70848033535, Lopar 391

Milorad Matahlija, OIB 98230963181, Lopar 339 imenovan je temeljem čl. 164. Zakona o radu ('Narodne novine', broj 93/14, 127/17, 98/19) kao predstavnik radnika u organu društva temeljem provedenih izbora dana 12.11.2021. godine. Predstavnika radnika imenuje i opoziva radničko vijeće.

II.

Ovaj Prijedlog stupa na snagu danom donošenja, a bit će objavljen u 'Službenim novinama Primorsko-goranske županije'.

KLASA: 011-03/21-01/04

URBROJ: 2169/02-01-21-03

Lopar, 1. prosinca 2021.

Predsjednik

Općinskog vijeća

Damir Paparić, prof. v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2202&mjesto=51281&odluka=39
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr