SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 29. Petak, 26. studenog 2021.
OPĆINA PUNAT

77.

Na temelju članka 132. stavka 1. Zakona o gradnji („Narodne novine“ broj 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19) i članka 31. Statuta Općine Punat („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 8/18, 10/19, 3/20 i 3/21) po prethodno pribavljenom mišljenju Turističke zajednice Općine Punat, Općinsko vijeće Općine Punat na 4. sjednici održanoj dana 26. studenoga 2021. godine donosi

ODLUKU

o privremenoj zabrani izvođenja
radova u 2022. godini

Članak 1.

Ovom odlukom određuju se vrste građevina, područje, razdoblje kalendarske godine i vrijeme u kojemu se ne mogu izvoditi zemljani radovi i radovi na izgradnji konstrukcije građevine na području Općine Punat.

Članak 2.

Privremeno se zabranjuje izvođenje zemljanih radova i radova na izgradnji konstrukcije građevine za sve vrste građevina osim onih određenih u članku 132. stavku 2. Zakona o gradnji („Narodne novine“ broj 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19).

Članak 3.

Privremeno se zabranjuje izvođenje radova iz članka 2. ove Odluke za vrijeme turističke sezone na području Općine Punat i to u razdoblju od 1. lipnja do 15. rujna 2022. godine, u vremenu od 0,00 do 24,00 sata.

Članak 4.

Iznimno od odredbe članka 2. ove Odluke, privremeno se mogu izvoditi nužni zemljani radovi i radovi na izgradnji konstrukcije građevine kada zbog oštećenja postoji opasnost za život i zdravlje ljudi te imovinu veće vrijednosti.

Članak 5.

Za nadzor provedbe ove Odluke nadležan je komunalni redar Jedinstvenog upravnog odjela Općine Punat.

U obavljanju nadzora komunalni redar postupa po odredbama Zakona o građevinskoj inspekciji („Narodne novine“ broj 153/13) i Naputku o novčanim kaznama koje izriču komunalni redari („Narodne novine“ broj 23/18).

Članak 6.

Ova Odluka objavit će se u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“, a stupa na snagu 1. siječnja 2022. godine.

KLASA: 021-05/21-01/8

URBROJ: 2142-02-01-21-17

Punat, 26. studenoga 2021.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik

Goran Gržančić, dr. med., v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2201&mjesto=51521&odluka=77
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr