SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 29. Petak, 26. studenog 2021.
OPĆINA PUNAT

74.

Na temelju članka 42. Zakona o lokalnim porezima („Narodne novine“ broj 115/16 i 101/17) i članka 31. Statuta Općine Punat („Službene novine Primorsko –goranske županije“ broj 8/18, 10/19, 3/20 i 3/21) Općinsko vijeće Općine Punat na 4. sjednici održanoj dana 26. studenoga 2021. godine donosi

ODLUKU

o izmjenama i dopunama
Odluke o porezima Općine Punat

Članak 1.

U Odluci o porezima Općine Punat („Službene novine Primorsko-goranske županije 38/20) u članku 1. briše se točka na kraju rečenice i dodaje tekst : „i visina i nadležno porezno tijelo za utvrđivanje i naplatu poreza na potrošnju.“

Članak 2.

U članku 2. stavku 1. dodaje se točka 3. koja glasi:

„3. Porez na potrošnju“

Članak 3.

Glava V. mijenja se i glasi: „V. POREZ NA POTROŠNJU“.

Dosadašnja glava V. postaje glava VI.

Članak 4.

Članak 11. mijenja se i glasi: „Porez na potrošnju plaća se po stopi od 3%.“

Dosadašnji članak 11. postaje članak 13.

Članak 5.

Članak 12. mijenja se i glasi: „Nadležno tijelo za utvrđivanje i naplatu poreza na potrošnju je Jedinstveni upravni odjel Općine Punat.“

Dosadašnji članak 12. postaje članak 14.

Članak 6.

Ova Odluka objavit će u „Službenim novinama Primorsko – goranske županije“, a stupa na snagu 1. siječnja 2022. godine.

 

KLASA: 021-05/21-01/8

URBROJ: 2142-02-01-21-16

Punat, 26. studenoga 2021.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik

Goran Gržančić, dr. med., v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2201&mjesto=51521&odluka=74
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr