SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 29. Petak, 26. studenog 2021.
OPĆINA PUNAT

72.

Na temelju članka 104. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 31. Statuta Općine Punat („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 8/18, 10/19, 3/20 i 3/21) Općinsko vijeće Općine Punat na 4. sjednici održanoj 26. studenoga 2021. godine, donosi

ODLUKU

o dopuni Odluke o komunalnom redu

Članak 1.

U Odluci o komunalnom redu („Službene novine Primorsko- goranske županije“ broj 18/19) u članku 3. dodaje se stavak 1. koji glasi:

„(1) Pod površinama javne namjene iz ove Odluke smatra se svaka površina čije je korištenje namijenjeno svima i pod jednakim uvjetima. Na svim površinama javne namjene potrebno je posebno voditi računa o osiguranju mogućnosti korištenja istih na način koji omogućava kretanje osoba sa posebnim potrebama.“

Dosadašnji stavak 1. postaje stavak 2.

Članak 2.

Ostale odredbe ove Odluke ostaju nepromijenjene.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 021-05/21-01/8

URBROJ: 2142-02-01-21-25

Punat, 26. studenoga 2021.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

PREDSJEDNIK

Goran Gržančić, dr. med., v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2201&mjesto=51521&odluka=72
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr