SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 29. Petak, 26. studenog 2021.
OPĆINA PUNAT

71.

Na temelju članka 78. Zakona o koncesijama („Narodne novine“, broj 69/17 i 107/20) i članka 31. Statuta Općine Punat („Službene novine Primorsko goranske županije“, broj 8/18, 10/19, 3/20 i 3/21), Općinsko vijeće Općine Punat na 4. sjednici održanoj dana 26. studenoga 2021. godine donosi

GODIŠNJI PLAN

davanja koncesija na području Općine Punat
za 2022. godinu

Članak 1.

Utvrđuje se Godišnji plan davanja koncesija na području Općine Punat za 2022. godinu (u daljnjem tekstu: Plan).

Članak 2.

Općina Punat u 2022. godini planira dati sljedeću koncesiju:

1. KONCESIJA ZA USLUGE PARKIRANJA NA UREĐENIM JAVNIM POVRŠINAMA U DIJELU KOJI SE ODNOSI NA OBAVLJANJE NADZORA I PREMJEŠTANJE PARKIRANIH VOZILA NA POVRŠINAMA JAVNE NAMJENE SUKLADNO POSEBNIM PROPISIMA

- planirani broj koncesija: jedna koncesija,

- rok na koji se koncesija planira dati: pet godina,

- početak koncesije: travanj 2022. godine,

- procijenjena godišnja naknada za koncesiju: 15.000,00 kn

- planirani rashodi za koncesiju: u visini troškova provođenja postupka za davanje koncesije,

- pravni osnov za davanje koncesije: Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18 i 32/20), Zakon o koncesijama („Narodne novine“ broj 69/17 i 107/20) i Odluka o komunalnim djelatnostima na području Općine Punat Punat („Službene novine Primorsko - goranske županije“ broj 26/19 i 41/20)

- ocjena očekivane gospodarske koristi od planirane koncesije: utvrdit će se analizom davanja koncesije u postupku davanja koncesije

Članak 3.

Ovaj Plan objavit će se u „Službenim novinama Primorsko - goranske županije“, a stupa na snagu 1. siječnja 2022. godine.

KLASA: 021-05/21-01/8

URBROJ: 2142-02-01-21-21

Punat, 26. studenoga 2021.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik

Goran Gržančić, dr. med., v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2201&mjesto=51521&odluka=71
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr