SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 29. Petak, 26. studenog 2021.
OPĆINA PUNAT

62.

Na temelju članka 49. stavka 4. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ broj 20/18, 115/18 i 98/19) i članka 31. Statuta Općine Punat („Službene novine Primorsko- goranske županije“ broj 8/18, 10/19, 3/20 i 3/21), Općinsko vijeće Općine Punat na 4. sjednici održanoj dana 26. studenoga 2021. godine donosi

PROGRAM

korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Punat u 2022. godini

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuje se namjensko trošenje sredstava ostvarenih u 2022. godini od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Punat, i to s osnove: zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanje na korištenje izravnom pogodbom.

Članak 2.

Prihod proračuna Općine Punat ostvaren u visini od 65% ukupnih sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske koje se nalazi na području Općine Punat iznosi 4.000,00 kuna, a namjenski će se utrošiti za:

  • programe katastarsko - geodetske izmjere zemljišta i za podmirenje troškova postupaka koji se vode u svrhu sređivanja imovinskopravnih odnosa i zemljišnih knjiga.

Članak 3.

Ovaj Program objavit će se u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“, a stupa na snagu 1. siječnja 2022. godine.

KLASA: 021-05/21-01/8

URBROJ: 2142-02-01-21-10

Punat, 26. studenoga 2021.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik

Goran Gržančić dr. med., v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2201&mjesto=51521&odluka=62
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr