SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 29. Petak, 26. studenog 2021.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

75.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 24. Statuta Općine Malinska-Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 7/21), Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica, na sjednici 24.11.2021. godine, donijelo je

O D L U K U

o drugoj izmjeni i dopuni
Odluke o prihvaćanju projekta »Projekt prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području otoka Krka« i pisma namjere o suradnji JLS
otoka Krka na provedbi projekta

Članak 1.

U Odluci o prihvaćanju projekta »Projekt prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području otoka Krka« i pisma namjere o suradnji JLS otoka Krka na provedbi projekta (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 8/17 i 23/20) mijenja se članak 6., stavak 2. Odluke i glasi:

»Daje se suglasnost Ponikve voda d.o.o. za sklapanje ugovora o kreditu, Dodatka ugovoru i Dodatka II ugovoru sa Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak (HBOR) u ukupnom iznosu od 45.000.000,00 HRK (prilog: indikativna ponuda od 31.05.2016., nacrt Ugovora o kreditu, nacrt Dodatka ugovoru i nacrt Dodatka II ugovoru).«

Članak 2.

U Odluci o prihvaćanju projekta »Projekt prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području otoka Krka« i pisma namjere o suradnji JLS otoka Krka na provedbi projekta (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 8/17 i 23/20) mijenja se članak 8., stavak 1. Odluke i glasi:

»Pismo namjere o suradnji jedinica lokalne samouprave otoka Krka na provedbi projekta, indikativna ponuda HBOR-a, nacrt Ugovora o kreditu, nacrt Dodatka ugovoru i nacrt Dodatka II ugovoru, sastavni su dio ove Odluke, ali nisu predmet objave.«

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 325-01/17-03/1

URBROJ: 2142/05-01-21-141

Malinska, 24.11.2021.

Općinsko vijeće
Općine Malinska-Dubašnica

Predsjednik

Ivica Perišić, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2201&mjesto=51511&odluka=75
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr