SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 29. Petak, 26. studenog 2021.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

71.

Na temelju članka 132. Zakona o gradnji („Narodne novine', broj 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19) i članka 24. Statuta Općine Malinska-Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 7/21), Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica, na sjednici održanoj dana 24.11. 2021. godine donijelo je

ODLUKU

o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova
na području Općine Malinska-Dubašnica

Članak 1.

Ovom Odlukom privremeno se zabranjuje izvođenje građevinskih radova na području Općine Malinska-Dubašnica, odnosno određuju vrste građevina, područja, razdoblje kalendarske godine i vrijeme u kojem se privremeno zabranjuje izvođenje građevinskih radova, utvrđuju opći uvjeti i razlozi zbog kojih se u pojedinim slučajevima mogu izvoditi građevinski radovi, te se propisuje nadzor nad provođenjem ove Odluke.

Članak 2.

Uvodi se zabrana izgradnje svih vrsta građevina osim izgradnje građevina za čije je građenje odnosno izvođenje utvrđen interes Republike Hrvatske, te uklanjanja građevina na temelju inspekcijskog rješenja ili odluke drugog tijela državne vlasti kako slijedi :

- u kalendarskom razdoblju od 1. lipnja do 30. rujna, u vremenu od 0:00 do 24:00 sati, na području mjesnog odbora Porat-Vantačići, mjesnog odbora Milčetići-Turčići-Zidarići i mjesnog odbora Malinska-Bogovići

- u kalendarskom razdoblju od 1. lipnja do 15. rujna, u
vremenu od 0:00 do 24:00 sati, na području mjesnog odbora Miholjice i mjesnog odbora Poganka-Sveti Anton

Od zabrane izvođenja građevinskih radova izuzima se izvođenje građevinskih radova u poslovnim i radnim zonama te poljoprivrednom području udaljenom najmanje 300 m od područja naseljenog mjesta.

Članak 3.

Zabrana iz ove Odluke odnosi na zemljane radove i radove na izgradnji konstrukcije građevine.

Članak 4.

Iznimno, općinski načelnik može svojom odlukom privremeno odobriti izvođenje građevinskih radova u slučajevima:

- potrebe hitnih radova na popravcima objekata i uređaja komunalne infrastrukture koji se javljaju nenadano i kojima se sprječava nastanak posljedica opasnih za život i zdravlje ljudi,

- nužnih radova na popravcima građevina kada zbog oštećenja postoji opasnost za život i zdravlje ljudi, odnosno kada se radi o radovima čije bi neizvođenje prouzročilo ugrozu ili otežalo životne uvjete.

- kada se radi o izvođenju radova na većim projektima od posebnog interesa.

Članak 5.

Ova Odluka automatizmom se stavlja van snage u slučaju prirodne katastrofe odnosno javne ugroze.

Članak 6.

Nadzor nad provedbom ove Odluke provodi komunalni
redar.

Članak 7.

U obavljanju nadzora komunalni redar postupa sukladno odredbama Zakona o građevinskoj inspekciji.

Članak 8.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje vrijediti o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova na području Općine Malinska-Dubašnica („Službene novine Primorsko- goranske županije“ broj 43/20)

Članak 9.

Ova Odluka stupa na snagu 1. siječnja 2022. godine a objavit će se u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 363-04/21-03/17

URBROJ: 2142/05-01-21-5

Malinska, 24.11.2021.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA–DUBAŠNICA

Predsjednik

Ivica Perišić, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2201&mjesto=51511&odluka=71
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr