SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 29. Petak, 26. studenog 2021.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

235.

Župan Primorsko-goranske županije, temeljem članka 10. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19), članka 52. točke 10. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13-pročišćeni tekst, 5/18, 8/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 4/21), članka 25. Poslovnika o radu Župana Primorsko- goranske županije ('Službene novine' broj 23/14, 16/15, 3/16 i 19/16-pročišćeni tekst i 16/21) i točke VI. Plana prijma u službu u upravna tijela Primorsko-goranske županije za 2021. godinu („Službene novine“ broj 2/21), te na prijedlog pročelnice Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko-goranske županije, pročelnika Ureda Županije Primorsko-goranske županije, pročelnice Upravnog odjela za kulturu, sport i tehničku kulturu Primorsko-goranske županije i privremene pročelnice Upravnog odjela za opću upravu i upravljanje imovinom Primorsko-goranske županije, te nakon savjetovanja s Povjerenikom Sindikalne podružnice Primorsko-goranska županija utvrdio je dana 22. studenoga 2021. godine, sljedeće

IZMJENE PLANA PRIJMA

u službu u upravna tijela Primorsko-goranske
županije za 2021. godinu

I.

Župan Primorsko-goranske županije, utvrdio je dana 27. siječnja 2021. godine Plan prijma u službu u upravna tijela Primorsko - goranske županije za 2021. godinu.

II.

U tabelarnom dijelu Plana iz točke I. ove Izmjene Plana u rubrici pod rednim brojem 1. Ured Županije, u stupcu „Potreban broj službenika i namještenika na neodređeno vrijeme“, podstupcu „Magistar struke ili stručni specijalist“ brojka „0“ mijenja se brojkom „2“, te se u stupcu „Ukupno planiranih popuna“ brojka „0“ mijenja u brojku „2“.

III.

U tabelarnom dijelu Plana iz točke I. ove Izmjene Plana u rubrici pod rednim brojem 3. Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša u stupcu „Potreban broj službenika i namještenika na neodređeno vrijeme“, podstupcu „Magistar struke ili stručni specijalist“ brojka „4“ mijenja se brojkom „5“, te se u stupcu „Ukupno planiranih popuna“ brojka „4“ mijenja u brojku „5“.

IV.

U tabelarnom dijelu Plana iz točke I. ove Izmjene Plana u rubrici pod rednim brojem 6. Upravni odjel za opću upravu i upravljanje imovinom, u stupcu „Potreban broj službenika i namještenika na neodređeno vrijeme“, podstupcu „Srednja stručna sprema“ brojka „2“ mijenja se brojkom „3“, te se u stupcu „Ukupno planiranih popuna“ brojka „3“ mijenja u brojku „4“.

V.

U tabelarnom dijelu Plana iz točke I. ove Izmjene Plana u rubrici pod rednim brojem 11. Upravni odjel za kulturu, sport i tehničku kulturu, u stupcu „Potreban broj službenika i namještenika na neodređeno vrijeme“, podstupcu „Magistar struke ili stručni specijalist“ brojka „1“ mijenja se brojkom „2“, te se u stupcu „Ukupno planiranih popuna“ brojka „1“ mijenja u brojku „2“.

VI.

U retku „UKUPNO:“ stupcu „Potreban broj službenika i namještenika na neodređeno vrijeme“, podstupcu „Magistar struke ili stručni specijalist“, brojka „7“ mijenja se brojkom „11“, a u podstupcu „Srednja stručna sprema“ brojka „2“ mijenja se brojkom „3“, te se u stupcu „Ukupno planiranih popuna“ brojka „11“ mijenja brojkom „16“.

VII.

Broj sistematiziranih radnih mjesta, stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta, potreban broj službenika i namještenika na neodređeno vrijeme, temeljem ove Izmjene Plana prijma u službu u upravna tijela Primorsko-goranske županije za 2021. godinu, utvrđuje se u Tablici koja je sastavni dio ove Izmjene Plana.

VIII.

Izmjene Plana prijma u službu u upravna tijela Primorsko - goranske županije za 2021. godinu, primjenjuju se od dana donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama Primorsko - goranske županije“.

KLASA: 112-01/21-01/1

URBROJ: 2170/1-06-02/3-21-8

Rijeka, 22. studenoga 2021.

Ž u p a n

Zlatko Komadina, dipl. ing., v. r.

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*
Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2201&mjesto=00001&odluka=235
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr