SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 29. Petak, 26. studenog 2021.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

234.

Na temelju članka 3. stavka 1. Odluke o dodjeli zahvalnica i priznanja („Službene novine“ broj 6/04 i KLASA: 022-04/09-07-28; URBROJ: 2170/1-05-01/6-09-4 od 14. prosinca 2009. godine), članka 11. stavka 4. Odluke o javnim priznanjima Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 36/14), članka 52. točke 15. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13 – pročišćeni tekst, 5/18, 8/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 4/21) i članka 25. stavka 1. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/14, 16/15, 3/16, 19/16 – pročišćeni tekst i 16/21), Župan Primorsko-goranske županije, dana 22. studenoga 2021. godine, donio je

O D L U K U

o dodjeli posebnog priznanja Talijanskoj drami Hrvatskog narodnog kazališta Ivana pl. Zajca

I.

Dodjeljuje se posebno priznanje Talijanskoj drami Hrvatskog narodnog kazališta Ivana pl. Zajca iz Rijeke povodom 75. godišnjice kontinuiranog djelovanja te njegovanja i razvoja kazališne umjetnosti i kazališnog stvaralaštva na talijanskom jeziku.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 022-04/21-01/41

URBROJ: 2170/1-01-01/6-21-8

Rijeka, 22. studenoga 2021.

Ž u p a n

Zlatko Komadina, dipl. ing., v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2201&mjesto=00001&odluka=234
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr