SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 31. Srijeda, 15. prosinca 2021.
OPĆINA VINODOLSKA

82.

Na temelju članka 31. stavka 13. i članka 65. stavak 2. Zakona o poljoprivrednom zemljištu ('Narodne novine', broj 20/18, 115/18 i 98/19 i članka 48. Statuta Općine Vinodolske („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 40/09., 15/13., 30/13., 7/18., 2/19., 13/20., 41/20-pročišćeni tekst i 8/21.) Općinsko vijeće Općine Vinodolska općina na 5. sjednici, održanoj 14. prosinca 2021. godine, donijelo je 

ODLUKU

o imenovanju Povjerenstva za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na
području Općine Vinodolska općina

Članak 1.

(1) Ovom Odlukom imenuje se Povjerenstvo za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Vinodolska općina ( u nastavku teksta: Povjerenstvo) .

(2) Povjerenstvo čini pet članova i to: po jedan predstavnik pravne, geodetske i agronomske struke te dva predstavnika Općinskog vijeća Općine Vinodolska općina.

Članak 2.

U Povjerenstvo se imenuju:

1. Marin Klarić

2. Valentina Butorac

3. Vedran Gluhaković

4. Irena Udovičić

5. Kazimir Lučić.

Članak 3.

Članovi Povjerenstva imenuju se na vrijeme od četiri godine, osim članova Općinskog vijeća Općine Vinodolska općina kojima mandat u Povjerenstvu traje do isteka tekućeg mandata Općinskog vijeća Općine Vinodolska općina.

Članak 4.

Povjerenstvo predlaže Općinskom vijeću Općine Vinodolska općina odluku o izboru najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Vinodolska općina.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-05/21-01/13

URBROJ: 2107/03-02-47

Bribir, 14. prosinca 2021.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VINODOLSKA OPĆINA

Predsjednik Općinskog vijeća

Dean Barac, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2200&mjesto=91253&odluka=82
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr