SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 31. Srijeda, 15. prosinca 2021.
OPĆINA VINODOLSKA

78.

Na temelju članka 37., 39. i članka 43. Zakona o Proračunu (»Narodne novine« broj 87/08., 136/12. i 15/15.), članka 48. i članka 108. Statuta Općine Vinodolska općina (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 40/09, 15/13, 30/13 - pročišćeni tekst, 7/18., 2/19. i 13/20.), Općinsko vijeće na . sjednici održanoj 14. prosinca 2021. godine, donijelo je

PRORAČUN

VINODOLSKE OPĆINE ZA 2022. GODINU
S PROJEKCIJOM ZA 2023. – 2024. GODINE

Članak 1.

Proračun Vinodolske općine za 2022. u iznosu od 16.817.342,00 kn sa projekcijom za 2023.- 2024. godina sastoji se od:

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 2.

Prihodi proračuna s projekcijom 2023.-2024. g. po ekonomskoj klasifikaciji te rashodi po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i računu zaduživanja/financiranja.

Članak 3.

Posebni dio proračuna s projekcijom 2023.- 2024. godinu sadrži prikaz po razdjelima, glavama, programima i aktivnostima proračunskih korisnika.

Članak 4.

Ovaj proračun s projekcijom objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« a primjenjivat će se od 1. siječnja 2022. godine.

KLASA: 021-05/21-01/13

URBROJ: 2107/03-02-21

Bribir, 14. prosinca 2021.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VINODOLSKA OPĆINA

Predsjednik

Dean Barac., v. r.

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2200&mjesto=91253&odluka=78
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr