SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 27. Petak, 12. studenog 2021.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

231.

Na temelju točke VII. stavka 1. Odluke o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i troškova ogrjeva korisnicima koji se griju na drva u 2021. godini („Narodne novine“ broj 148/20), članka 7. stavka 2. Uredbe o načinu izračuna pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2021. godinu („Narodne novine" broj 148/20), članka 28. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13 – pročišćeni tekst, 5/18, 8/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 4/21) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 26/09, 16/13, 25/13 – pročišćeni tekst i 4/21), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 5. sjednici održanoj 11. studenog 2021. godine donijela je

O D L U K U

o izmjenama Odluke o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb Primorsko-goranske županije i troškova ogrjeva korisnicima koji se griju na drva u 2021. godini

I.

U točki II. Odluke o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb Primorsko-goranske županije i troškova ogrjeva korisnicima koji se griju na drva u 2021. godini („Službene novine“ broj 4/21) stavak 1. mijenja se i glasi:

„Sukladno kriteriju i mjerilu iz točke I. stavka 2. ove Odluke, te uz primjenu korektivnih kriterija i iskazanih objektivnih potreba centara za socijalnu skrb, sredstva namijenjena podmirenju materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb Primorsko-goranske županije utvrđuju se u ukupnom iznosu od 4.033.633,00 kn, a raspoređuju se kako slijedi:

·  Centar za socijalnu skrb Crikvenica 475.200,00 kn

·  Centar za socijalnu skrb Cres-Lošinj 320.000,00 kn

·  Centar za socijalnu skrb Krk 350.000,00 kn

·  Centar za socijalnu skrb Opatija 500.000,00 kn

·  Centar za socijalnu skrb Rijeka 2.388.433,00 kn“

II.

U točki III. stavku 1. Odluke broj: „1.155.000,00“ zamjenjuje se brojem: „1.024.800,00“.

III.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

 

 

KLASA: 021-04/21-01/7

UR.BROJ: 2710/1-01-01/5-21-44

Rijeka, 11. studenog 2021.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Marko Boras Mandić, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2198&mjesto=00001&odluka=231
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr