SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 27. Petak, 12. studenog 2021.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

226.

Na temelju članka 47. stavka 1. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13 – pročišćeni tekst, 5/18, 8/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 4/21) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 26/09, 16/13, 25/13 – pročišćeni tekst i 4/21), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 5. sjednici održanoj 4. i 11. studenog 2021. godine donijela je

O D L U K U

o izmjeni Odluke o osnivanju Savjeta za zdravlje Primorsko-goranske županije

Članak 1.

U članku 4. Odluke o osnivanju Savjeta za zdravlje Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 48/09, 44/11, 8/14, 14/14 - pročišćeni tekst, 37/15 I 12/18) stavak 2. mijenja se i glasi:

„Članovi Savjeta imaju pravo na naknadu za rad i troškove prijevoza kao članovi stalnih radnih tijela Županijske skupštine Primorsko-goranske županije, sukladno važećem aktu koji uređuje materijalna prava članova stalnih radnih tijela Županijske skupštine Primorsko-goranske županije.“

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Službenom novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 021-04/21-01/7

UR.BROJ: 2710/1-01-01/5-21-37

Rijeka, 11. studenog 2021.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Marko Boras Mandić, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2198&mjesto=00001&odluka=226
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr