SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 27. Petak, 12. studenog 2021.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

217.

Na temelju članka 12. stavka 3. i članka 39. stavka 1. Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj 123/17), a u svezi s člankom 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13 i 85/15), članka 28. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13-pročišćeni tekst, 5/18, 8/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 4/21) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije ('Službene novine“ broj 26/09, 16/13, 25/13 – pročišćeni tekst i 4/21) Županijska skupština je na 5. sjednici od 4. studenog 2021. godine donijela

Z a k l j u č a k

1. Donosi se Plan razvoja Primorsko-goranske županije za razdoblje 2022.-2027. godine.

(Plan je sastavni dio ovog Zaključka)

2. Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“, a Plan razvoja iz točke 1. ovog Zaključka na mrežnim stranicama Primorsko-goranske županije (www.pgz.hr).

KLASA: 021-04/21-01/7

UR.BROJ: 2710/1-01-01/5-21-11

Rijeka, 4. studenog 2021.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Marko Boras Mandić, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2198&mjesto=00001&odluka=217
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr