SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 26. Petak, 5. studenog 2021.
OPĆINA VINODOLSKA

76.

Na temelju članka 3. Odluke o osnivanju Savjeta za socijalnu i zdravstvenu skrb-Socijalno vijeće (“Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 42/13.) i članka 61. stavak 1. podstavak 23. Statuta Općine Vinodolske općine (“Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 40/09., 15/13., 7/18., 2/19., 13/20., 41/20.-pročišćeni tekst i 8/21.), općinski načelnik Općine Vinodolska općina dana 3. studenoga 2021. godine, donosi sljedeću

ODLUKU

o izmjeni Odluke o imenovanju članova
Savjeta za socijalnu i zdravstvenu skrb – Socijalno
vijeće Općine Vinodolska općina

Članak 1.

U Odluci o imenovanju članova Savjeta za socijalnu i zdravstvenu skrb –Socijalno vijeće Općine Vinodolska općina (“Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 15/21.) u članku 1. riječi „5. SANJA GRUBIŠIĆ“, zamjenjuju se riječima „5. SANJA ŽERAVICA“.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u “Službenim novinama Primorsko-goranske županije“

KLASA: 550-01/21-01/4

URBROJ: 2107/03-1-21-1

Bribir, 3. studenoga 2021.

Općina Vinodolska općina

Općinski načelnik

Daniel Grbić, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2197&mjesto=91253&odluka=76
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr