SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 26. Petak, 5. studenog 2021.
OPĆINA VINODOLSKA

75.

Na temelju članka 86-a. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08., 136/12. i 15/15.), članka 8., 9. i 10. Pravilnika o postupku zaduženja te davanja jamstva i suglasnosti („Narodne novine“ broj 55/09. i 139/10.) i članka 48. stavak 1. podstavak 24. Statuta Općine Vinodolska općina («Službene novine Primorsko–goranske županije» broj 40/09., 15/13., 30/13., 7/18., 2/19., 13/20., 41/20-pročišćeni tekst i 8/21.), Općinsko vijeće Općine Vinodolska općina na 4. sjednici održanoj dana 2. studenog 2021. godine

ODLUKU

O KREDITNOM ZADUŽENJU OPĆINE VINODOLSKA OPĆINA KOD POSLOVNE BANKE

Članak 1.

Odobrava se Općini Vinodolska općina kreditno zaduženje u vidu kratkoročne pozajmice, uzimanjem kratkoročnog kunskog kredita bez valutne klauzule kod Poslovne banke - najpovoljnijeg ponuditelja iz pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne objave, kod ugovora o javnoj nabavi robe (kratkoročna pozajmica) iz razloga žurnosti za prevladavanje nelikvidnosti u 1. kvartalu 2022. godine, odnosno prevladavanja različite dinamike priljeva sredstava i dospijeća obveza.

Članak 2.

Visina kreditnog zaduženja iz točke 1. iznosi 500.000,00 kuna, raspoloživo početkom siječnja 2022. godine, s rokom povrata 31. listopada 2022. godine, pod sljedećim uvjetima:

- iznos kredita: 500.000,00 kuna

- vrsta kredita: kratkoročni.

Članak 3.

Ovlašćuje se općinski načelnik da donese Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja – pregovarača, te s istim sklopi Ugovor o kreditu - kratkoročnoj pozajmici na iznos 500.000,00 kuna.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije.“

 

 

 

KLASA: 021-05/21-01/12

URBROJ: 2107-03/21-01-40

Bribir, 2. studenog 2021.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VINODOLSKA OPĆINA

Predsjednik Općinskog vijeća

Dean Barac, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2197&mjesto=91253&odluka=75
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr