SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 26. Petak, 5. studenog 2021.
OPĆINA VINODOLSKA

70.

Na temelju članka 48. Statuta Općine Vinodolska općina („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj: 40/09., 15/13., 7/18., 2/19., 13/20. i 41/20.-pročišćeni tekst i 8/21.), Općinsko vijeće Općine Vinodolska općina na 4. sjednici održanoj dana 2. studenog 2021. godine, donijelo je sljedeći

ZAKLJUČAK

1. Verificira se Zapisnik s 3. sjednice Općinskog vijeća Općine Vinodolska općina od 27. rujna 2021. godine, koji Zapisnik čini sastavni dio ovog Zaključka.

2. Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

KLASA: 021-05/21-01/12

URBROJ: 2107/03-02-21-35

Bribir, 2. studenog 2021.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VINODOLSKA OPĆINA

Predsjednik Općinskog vijeća

Dean Barac, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2197&mjesto=91253&odluka=70
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr