SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 26. Petak, 5. studenog 2021.
OPĆINA MATULJI

69.

Na temelju stavka članka 14. stavka 1. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15)) te članka 32. i članka 81. Statuta Općine Matulji („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 26/09, 38/09, 8/13, 17/14, 29/14, 4/15 - pročišćeni tekst, 39/15, 7/18, 6/21 i 23/21), Općinsko vijeće Općine Matulji, na sjednici održanoj dana 04.studenoga 2021. godine, donijelo je

Odluku

o izmjenama Odluke o izvršavanju
Proračuna Općine Matulji za 2021. godinu

Članak 1.

U Odluci o izvršavanju Proračuna Općine Matulji za 2021. godinu („Službene novine Primorsko-goranske županije„ broj 41/20), u članku 27. stavak 2., 3. i 4. mijenjaju se i glase:

„Obveze na ime otplate glavnice i kamata po kreditima Erste & Steiermärkische Bank d.d., za zemljište Miklavija i kapitalne projekte te troškove plaćanja novog kredita iskazane su u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja Proračuna za 2021. godinu, odnosno u Posebnom dijelu Proračuna - Razdjel 002 Jedinstveni upravni odjel, Program 2017 Upravljanje imovinom, Aktivnost A201703 Izdaci financiranja u iznosu od 2.283.000 kuna.

Općina se u 2021. godini planira zadužiti uzimanjem kredita za sljedeće namjene:

  • za Energetsku obnovu javne rasvjete u iznosu od 6.000.000 kuna (K201506 Javna rasvjeta)
  • za Izgradnju i rekonstrukciju nerazvrstanih cesta (K201501 Nerazvrstane ceste) te za Pripremu zemljišta u radnim zonama (K201727 Priprema zemljišta u radnim zonama) u ukupnom iznosu od 20.000.000 kuna od čega se u 2021. godini planira utrošiti 8.100.000 kuna.

Očekivani iznos ukupnog duga Općine na kraju 2021. godine iznosit će 40.442.440 kuna što uključuje:

1. glavnicu po osnovi kredita Erste&Steiermärkische Bank d.d za zemljište Miklavija i kapitalne projekte u iznosu od 3.292.440 kn

2. glavnicu po osnovi kredita za:

  • Otkup zemljišta za RZ Miklavija te Priprema zemljišta u radnim zonama u iznosu od 5.000.000 kn
  • Rekonstrukcija i dogradnja OŠ Dr. Andrija Mohorovičić Matulji u iznosu od 7.000.000 kn
  • Unutarnje uređenje zgrade Općine Matulji u iznosu od 2.200.000 kn
  • Sanacija i zatvaranje odlagališta Osojnica, Energetska obnova zgrade škole i vrtića Jušići, Energetska obnova OŠ Dr. Andrija Mohorovičić Matulji, Energetska obnova zgrade Općine Matulji i Energetska obnova zgrade škole i vrtića Rukavac, u ukupnom iznosu od 8.850.000 kuna
  • Obnova javne rasvjete u iznosu od 6.000.000 kn
  • Izgradnja i rekonstrukcija nerazvrstanih cesta u iznosu od 5.407.630 kn te Priprema zemljišta u radnim zonama u iznosu od 2.692.370 kn, odnosno u ukupnom iznosu od 8.100.000 kn

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu u roku od osam (8) dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 400-08/20-01/0013

URBROJ: 2156-04-01-01-21-0004

Matulji, 04.11.2021. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik Općinskog vijeća

Slobodan Juračić, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2197&mjesto=51211&odluka=69
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr