SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 25. Petak, 29. listopada 2021.
GRAD NOVI VINODOLSKI

55.

Na temelju članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN RH 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 21. Statuta Grada Novog Vinodolskog (Službene novine Primorsko-goranske županije br. broj 12/13, 18/14, 4/18, 3/20, 5/20 i 5/21) Gradsko vijeće Grada Novog Vinodolskog na 4. sjednici održanoj 14. listopada 2021. godine donijelo je

II. Izmjene i dopune

Programa gospodarenja prostorom, imovinom i zaštite kulturne i sakralne baštine za 2021. godinu

Članak 1.

U Programu gospodarenja prostorom, imovinom i zaštite kulturne i sakralne baštine za 2021. godinu (Sl. novine PGŽ broj 40/20 i 11/21) (u daljnjem tekstu "Program") mijenja se članak 2. koji sada glasi:

"Za realizaciju ovog Programa u proračunu Grada Novog Vinodolskog planirana su sredstva u iznosu od 6.945.000,00 kn.

Ovaj Program financirat će se iz prihoda od prodaje nekretnina, zakupa poslovnog prostora, spomeničke rente, prihoda od koncesija na pomorskom dobru, prihoda od koncesijskih odobrenja, prihoda ostvarenih od poreza na promet nekretnina te ostalih nenamjenskih proračunskih prihoda.

Od Ministarstva kulture očekuje se sufinanciranje za opremanje dijela kule Kvadrac u iznosu od 50.000,00 kn.

Za adaptaciju i opremanje muzeja ribarstva u Klenovici očekuje se sufinanciranje Fonda za ribarstvo u iznosu od 600.000,00 kn.

Sanaciju pomorskog dobra u Novom Vinodolskom, Klenovici i Povilama sufinancirat će Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture u iznosu od 950.000,00 kn.

Izradu glavnog projekta sportske dvorane na Bahalinu sufinancirat će Primorsko-goranska županija u iznosu od 100.000,00 kn."

Članak 2.

Članak 3. Programa mijenja se u tabelarnom prikazu u kunama, kako slijedi:

Članak 3.

Ostale odredbe Programa ostaju nepromijenjene.

Članak 4.

Ove II. Izmjene i dopune Programa stupaju na snagu osam dana od dana objave, a objavit će se u "Službenim novinama Primorsko-goranske županije".

KLASA: 400-06/20-60/9

URBROJ: 2107/02-01-21-19

Novi Vinodolski, 14. listopada 2021.

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik

Neven Pavelić, v. r.

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

 

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2196&mjesto=51250&odluka=55
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr