SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 25. Petak, 29. listopada 2021.
GRAD MALI LOŠINJ

69.

Na temelju članka 67. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine, broj 68/18, 110/18, 32/20) i članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (Službene novine Primorsko – goranske županije, broj 26/09, 32/09, 10/13, 24/17-pročišćeni tekst, 9/18, 9/21) Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja na sjednici održanoj dana 28. listopada 2021. godine, donijelo je

I. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA

građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu

Članak 1.

U Programu građenja komunalne infrastrukture za 2021.godinu (Službene novine Primorsko – goranske županije, broj 44/20) u članku 1. mijenja se tablica i glasi:

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 2.

Ukupna sredstva za ostvarivanje ovog Programa utvrđuju se u iznosu od 26.585.000,00 kn od čega komunalni doprinos iznosi 4.552.000,00 kn, donacije 10.470.000,00 kn, vlastiti prihodi 550.000,00 kn, prihodi od prodaje nef.im. 301.000,00 kn, namjenski primici od zaduživanja 9.630.000,00 kn, kapitalne pomoći 882.000,00 kn i boravišna pristojba 200.000,00 kn.

Članak 3.

Ovaj Program se objavljuje u Službenim novinama Primorsko – goranske županije, a stupa na snagu osam dana od objave.

Klasa: 361-02/21-01/03

Urbroj: 2213/01-01-21-4

Mali Lošinj, 28. listopada 2021.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik

Dubravko Devčić, dr. vet. med., v. r.

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2196&mjesto=10005&odluka=69
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr