SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 25. Petak, 29. listopada 2021.
GRAD CRES

43.

Na temelju članka 45. Statuta Grada Cresa („Službene novine Primorsko goranske županije“ br. 29/09, 14/13, 5/18, 25/18, 22/20, 8/21), članka 35. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Cresa („Službene novine Primorsko goranske županije“ br. 11/18 i 8/21) i članka 9. Odluke o osnivanju radnih tijela Gradskog vijeća Grada Cresa („Službene novine Primorsko-goranske županije“ br. 25/21) , Gradsko vijeće Grada Cresa, na sjednici održanoj 28. listopada 2021. godine, donijelo je sljedeće

RJEŠENJE

O IMENOVANJU PREDSJEDNICE I ČLANOVA ODBORA ZA SPORT, KULTURU I OBRAZOVANJE

I.

U Odbor za sport, kulturu i obrazovanje imenuju se:

1. Sanja Tomić, predsjednica,

2. Frane Velčić, član,

3. Tonči Zubović, član,

4. Andrea Medarić, član,

5. Hrvoje Sepčić, član.

II.

Odbor za sport, kulturu i obrazovanje obavlja poslove u skladu s člankom 9. Odluke o osnivanju radnih tijela Gradskog vijeća Grada Cresa.

III.

Ovo Rješenje stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 022-05/21-1/12

URBROJ:2213/02-01-21-2

Cres, 28. listopada 2021.

GRAD CRES
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednica

Natalija Marelić Tumaliuan, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2196&mjesto=10002&odluka=43
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr