SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 25. Petak, 29. listopada 2021.
GRAD CRES

42.

Na temelju članka 45. Statuta Grada Cresa („Službene novine Primorsko goranske županije“ br. 29/09, 14/13, 5/18, 25/18, 22/20, 8/21), članka 35. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Cresa („Službene novine Primorsko goranske županije“ br. 11/18 i 8/21) i članka 4. Odluke o osnivanju radnih tijela Gradskog vijeća Grada Cresa („Službene novine Primorsko-goranske županije“ br. 25/21) , Gradsko vijeće Grada Cresa, na sjednici održanoj 28. listopada 2021. godine, donijelo je sljedeće

RJEŠENJE

O IMENOVANJU PREDSJEDNICE I ČLANOVA SOCIJALNOG VIJEĆA

I.

U Socijalno vijeće imenuju se:

  1. Natalija Marelić Tumaliuan, predsjednica,
  2. Sanja Vuković Župan, članica,
  3. Josip Pope, član,
  4. Kristina Orlić, član,
  5. Mirjana Sušić, članica,
  6. Božica Kučić, članica,
  7. Branka Sepčić, članica.

II.

Socijalno vijeće obavlja poslove u skladu s Odlukom o vrstama socijalne skrbi iz Proračuna Grada Cresa i o uvjetima i načinu njihova ostvarivanja i Odlukom o osnivanju radnih tijela Gradskog vijeća Grada Cresa.

III.

Ovo Rješenje stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 022-05/21-1/11

URBROJ:2213/02-01-21-2

Cres, 28. listopada 2021.

GRAD CRES
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednica

Natalija Marelić Tumaliuan, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2196&mjesto=10002&odluka=42
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr