SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 25. Petak, 29. listopada 2021.
GRAD CRES

35.

Na temelju članka 43. Statuta Grada Cresa („Službene novine“ Primorsko goranske županije br. 29/09, 14/13, 5/18, 25/18, 22/20, 8/21), Gradsko vijeće Grada Cresa, na sjednici održanoj 28. listopada 2021. godine, donijelo je sljedeće

RJEŠENJE

O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA ODBORA ZA SURADNJU S JEDINICAMA
LOKALNE SAMOUPRAVE

I.

U Odbor za suradnju s jedinicama lokalne samouprave
imenuju se:

1. Daniele Surdić, za predsjednika,

2. Julijana Velčić, za članicu,

3. Kristijan Jurjako, za člana,

4. Petar Miočić, za člana,

5. Sonja Pokupec Salković, za članicu.

II.

Odbor za suradnju s jedinicama lokalne samouprave obavlja poslove u skladu s člankom 43. Statuta Grada Cresa.

III.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 022-05/21-1/9

URBROJ: 2213/02-01-21-2

Cres, 28. listopada 2021.

GRAD CRES
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednica

Natalija Marelić Tumaliuan, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2196&mjesto=10002&odluka=35
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr