SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 22. Utorak, 28. rujna 2021.
OPĆINA VINODOLSKA

63.

Na temelju članka 48. stavak 1. podstavak 24. Statuta Općine Vinodolska općina (“Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 40/09., 15/13., 7/18., 2/19., 13/20., 41/20.-pročišćeni tekst i 8/21.), Općinsko vijeće Općine Vinodolska općina na 3. sjednici održanoj dana 27. rujna 2021. godine, donosi

ODLUKU

o stavljanju izvan snage Odluke o obračunu
i naplati naknade za razvoj javne odvodnje
na području Općine Vinodolska općina

Članak 1.

Ovom Odlukom stavlja se izvan snage Odluka o obračunu i naplati naknade za razvoj javne odvodnje na području Općine Vinodolska općina („Službene novine Primorsko-goranske županije broj 16/21.).

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave, a objavit će se u Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

KLASA:021-05/21-01/11

URBROJ:2107-03/21-01-30

Bribir, 27. rujna 2021.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VINODOLSKA OPĆINA

Predsjednik vijeća

Dean Barac, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2193&mjesto=91253&odluka=63
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr