SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 22. Utorak, 28. rujna 2021.
OPĆINA VINODOLSKA

62.

Na temelju članka 10. stavak 3. Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma („Narodne novine“ broj 29/19. i 98/19.) i članka 48. Statuta Općine Vinodolska općina („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj: 40/09., 15/13., 7/18., 2/19., 13/20., 41/20.-pročišćeni tekst i 8/21.), Općinsko vijeće Općine Vinodolska općina na 3. sjednici Općinskog vijeća Općine Vinodolska općina održanoj 27. rujna 2021. godine, donijelo je

ODLUKU

o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i vijećnika s liste grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Vinodolska općina za 2021. godinu (za razdoblje od lipnja do prosinca 2021. godine)

Članak 1.

Ovom Odlukom raspoređuju se sredstva za financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača (u daljnjem tekstu:nezavisni vijećnici) zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Vinodolska općina (u daljnjem tekstu: Općinsko vijeće) za 2021. godinu (za razdoblje od mjeseca lipnja do prosinca 2021. godine), koja sredstva su osigurana u Proračuna Općine Vinodolska općina za 2021. godinu, u iznosu od 17.500,21 kuna.

Članak 2.

(1) Sredstva iz članka 1. ove Odluke raspoređuju se na način da se utvrdi jednak iznos sredstava za svakog vijećnika Općinskog vijeća tako da se političkim strankama i vijećniku s liste birača dodjele sredstva razmjerno broju članova u trenutku konstituiranja Općinskog vijeća.

(2) Za svakog izabranog člana Općinskog vijeća podzastupljenog spola pripada i pravo za naknadu u visini 10% iznosa predviđenog po svakom članu Općinskog vijeća.

Članak 3.

Za svakog člana Općinskog vijeća utvrđuje se godišnji iznos sredstava od 2.307,70 kuna te u mjesečnom u iznosu od 192,31 kuna.

Članak 4.

Političkim strankama i vijećnicima s liste grupe birača zastupljenim u Općinskom vijeću raspoređuju se sredstva u Proračunu Općine Vinodolska općina za 2021. godinu, kako slijedi:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 5.

Sredstva iz članka 4. ove Odluke doznačuje Jedinstveni upravni odjel – Odsjek za financije, proračun i društvene djelatnosti, na žiro račun političke stranke, odnosno na poseban račun člana Općinskog vijeća izabranog s liste grupe birača.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 021-05/21-01/11

URBROJ:2107/03-02-21-29

Bribir, 21. rujna 2021.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VINODOLSKA OPĆINA

Predsjednik Općinskog vijeća

Dean Barac, v. r.

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2193&mjesto=91253&odluka=62
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr