SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 22. Utorak, 28. rujna 2021.
GRAD KRK

59.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine“ broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 40. Statuta Grada Krka (''Službene novine Primorsko-goranske županije'' broj: 28/09, 41/09, 13/13, 20/14, 3/18, 7/20, 26/20 – pročišćeni tekst i 6/21) i članka 18. stavka 7. Pravilnika o provedbi mjera Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020. (“Narodne novine“ broj: 91/19, 37/20 i 31/21), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 27. rujna 2021. godine, donijelo je

ODLUKU

o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja
na području Grada Krka za projekt „Komunalna građevina - Tržnica na malo „Sv. Bernardina“

Članak 1.

U svrhu prijave na Natječaj za provedbu tipa operacije 7.4.1 „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020., Gradsko vijeće Grada Krka ovom Odlukom daje suglasnost za provedbu projekta „Komunalna građevina-Tržnica na malo „Sv. Bernardina“ na području naselja Krk.

Članak 2.

Suglasnost za provedbu projekta daje se tvrtki Vecla d.o.o., Lukobran 5, 51500 Krk.

Članak 3.

Sastavni dio ove Odluke čini prilog ''Opis projekta'' u skladu s Prilogom 10. Natječaja, ali isti nije predmet objave.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u “Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 302-02/21-01/04

URBROJ: 2142/01-01-21-4

Krk, 27. rujna 2021.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik

Nikša Franov, ing. građ., v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2193&mjesto=51500&odluka=59
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr