SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 22. Utorak, 28. rujna 2021.
GRAD KRK

56.

Na temelju odredbe članka 114 b. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (»Narodne novine« broj 69/99, 151/ 03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14 98/15, 44/17, 90/18, 32/20 i 62/20) i članka 40. Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko goranske županije« broj 24/09, 41/09, 13/13, 20/14, 3/18, 7/20, 26/20 – pročišćeni tekst i 6/21), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 27. rujna 2021. godine, donijelo je

IZMJENE PLANA

raspodjele sredstava spomeničke rente
za 2021. godinu

Članak 1.

U Planu raspodjele sredstava spomeničke rente za 2021. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 42/20), članak 2. mijenja se i glasi:

»Članak 2.

Prihod od spomeničke rente planiran je u Proračunu Grada za 2021. godinu u ukupnom iznosu od 225.062,83 kn i to:

  • 150.000,00 kn (po m2 na temelju izdatih Rješenja Grada Krka);
  • 10.000,00 kn (od poreza na dobit)
  • 65.062,83 kn (viška prihoda).

Raspored financijskih sredstava iz stavka 1. ovoga članka, po projektima i programima, utvrđuje se kako slijedi:

Članak 2.

Ove Izmjene Plana objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupaju na snagu prvog dana nakon objave.

KLASA: 412-05/21-01/03

URBROJ:2142/01-01-21-3

Krk, 27. rujna 2021.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik

Nikša Franov, ing. građ., v. r.

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2193&mjesto=51500&odluka=56
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr