SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 22. Utorak, 28. rujna 2021.
GRAD KRK

55.

Na temelju članka 20. Zakona o turističkoj pristojbi (»Narodne novine« broj 52/19, 32/20 i 42/20) i članka 40. Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko goranske županije« broj 24/09, 41/09, 13/13, 20/14, 3/18, 7/20, 26/20 – pročišćeni tekst i 6/21), Gradsko vijeće Grada Krka, na prijedlog Turističke zajednice Grada Krka i Gradonačelnika Grada Krka, na sjednici održanoj 27. rujna 2021. godine, donijelo je

IZMJENE PROGRAMA

raspodjele sredstava turističke pristojbe
za 2021. godinu

Članak 1.

U Programu raspodjele sredstava turističke pristojbe za 2021. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 42/20), članak 2. mijenja se i glasi:

»Članak 2.

Prihod od turističke pristojbe planiran je u Proračunu Grada Krka za 2021. godinu u ukupnom iznosu od 1.020.000,00 kn.

Raspored financijskih sredstava iz stavka 1. ovoga članka, po projektima i programima, utvrđuje se kako slijedi:

                                   *datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 3.

Ove Izmjene Programa objavit će se u «Službenim novinama Primorsko goranske županije«, a stupaju na snagu prvog dana nakon objave.

KLASA: 412-05/21-01/04

URBROJ:2142/01-01-21-3

Krk, 27. rujna 2021.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik

Nikša Franov, ing. građ., v. r.

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2193&mjesto=51500&odluka=55
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr