SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 21. Petak, 17. rujna 2021.
OPĆINA VRBNIK

53.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» broj 33/01, 60/01,106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst,137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 42. Statuta Općine Vrbnik (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 31/09, 33/09, 15/13, 25/13, 2/18, 37/18, 17/20, 2/21 i 144/20), Općinsko vijeće Općine Vrbnik, na 2.sjednici koja je održana 16.rujna 2021. godine, donijelo je

ODLUKU

o suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt
'Izgradnja i opremanje vatrogasnog doma
Dobrovoljnog vatrogasnog društva Vrbnik'

Članak 1.

Daje se suglasnost za provedbu projekta „Izgradnja i opremanje vatrogasnog doma Dobrovoljnog vatrogasnog društva Vrbnik“ procijenjene ukupne vrijednosti 5.200.000,00 HRK sa uključenim PDV-om unutar Mjere 7 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima u okviru Podmjere 7.4 „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ – provedba tipa operacije 7.4.1 „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ iz programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014-2020. Projekt će se sufinancirati sredstvima Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj - Europa ulaže u ruralna područja.

Članak 2.

Sastavni dio ove Odluke je Opis projekta – Prilog 10. natječajne dokumentacije.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije».

KLASA: 400-01/21-01/44

URBROJ: 2142-07-01-21-1

Vrbnik, 16. rujna 2021.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VRBNIK

Predsjednik

Ivan Juranić, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2192&mjesto=51516&odluka=53
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr