SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 21. Petak, 17. rujna 2021.
OPĆINA VRBNIK

50.

Na temelju članka 62. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, broj 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 42. Statuta Općine Vrbnik („Službene novine Primorsko-goranske županije“, broj 31/09, 33/09, 15/13, 25/13, 2/18, 37/18, 17/20, 2/21 i 14/21) Općinsko vijeće Općine Vrbnik na svojoj 2. sjednici koja je održana dana 16. rujna 2021. godine, donijelo je

ODLUKU

o utvrđivanju svojstva komunalne infrastrukture
javnog dobra u općoj uporabi

I.

Utvrđuje se svojstvo komunalne infrastrukture javnog dobra u općoj uporabi na nekretnini zemljišnoknjižne oznake k.č. 9817 k.o. Vrbnik (novoformirana k.č. 9817 prema katastarskom stanju nastaje od dijela k.č. 9716/1, a prema zemljišnoknjižnom stanju od dijela k.č. 9716/1, k.č. 188/1, 188/2, 185/8, *294/2, *294/3, *294/4).

II.

Komunalna infrastruktura iz točke I. ove Odluke u naravi je ŠETALIŠTE na Trgu sv.Ivana u Vrbniku, a isto nije evidentirano u katastarskom operatu i zemljišnim knjigama u skladu sa stvarnim stanjem.

Primjenom odredbe članka 132. Zakona o komunalnom gospodarstvu, a temeljem Geodetskog elaborata izvedenog stanja komunalne infrastrukture, broj elaborata 2019-238, izrađen u siječnju 2020. godine od strane Geo-Rad d.o.o. Rijeka, Titov trg 2, evidentirat će se stvarno stanje komunalne infrastrukture iz točke I. ove Odluke te će se kao novo stanje u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Crikvenici, Stalna služba u Krku, upisati k.č. broj 9817, ŠETALIŠTE na Trgu sv. Ivana kao javno dobro u općoj uporabi u neotuđivom vlasništvu Općine Vrbnik, OIB 80254949848, Trg škujica 7, Vrbnik, odnosno u katastarskom operatu Državne geodetske uprave, Područni ured za katastar Rijeka, Ispostava Krk, evidentirati k.č. broj 9817, k.o. Vrbnik.

III.

Ovu Odluku dužni su provesti Općinski sud u Crikvenici, Stalna služba u Krku, Zemljišnoknjižni odjel i Državna geodetska uprava, Područni ured za katastar Rijeka, Ispostava Krk.

IV.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o utvrđivanju svojstva komunalne infrastrukture javnog dobra u općoj uporabi („Službene novine Primorsko-goranske županije“, broj 38/20).

V.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

KLASA: 361-08/20-01/82

URBROJ: 2142-07-03-21-2

Vrbnik, 16. rujna 2021.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VRBNIK

Predsjednik

Ivan Juranić, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2192&mjesto=51516&odluka=50
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr