SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 21. Petak, 17. rujna 2021.
OPĆINA VRBNIK

48.

Temeljem članka 21. i 24. Zakona o sustavu civilne zaštite («Narodne novine», broj 82/15, 118/18, 31/20 i 20/21), članka 6. Pravilnika o sastavu, načinu rada te uvjetima za imenovanje načelnika, zamjenika načelnika i članova stožera civilne zaštite („Narodnw novine“, broj 126/19 i 17/20) te članka 59.Statuta Općine Vrbnik («Službene novine Primorsko goranske županije», broj 31/09, 33/09, 15/13, 25/13, 2/18, 37/18, 17/20, 2/21 i 14/21), Općinski načelnik dana 2. srpnja 2021. donosi

ODLUKU

O OSNIVANJU I IMENOVANJU ČLANOVA
STOŽERA CIVILNE ZAŠTITE OPĆINE VRBNIK

Članak 1.

(1) Ovom Odlukom osniva se Stožer civine zaštite Općine Vrbnik (dalje u tekstu: Stožer)

(2) Stožer je stručno,operativno i koordinativno tijelo za provođenje mjera i aktivnosti civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama.

(3) Stožer obavlja zadaće koje se odnose na prikupljanje i obradu informacija ranog upozoravanja o mogućnosti nastanka velike nesreće i katastrofe, razvija plan djelovanja sustava civilne zaštite na svom području, upravlja reagiranjem sustava civilne zaštite, obavlja poslove informiranja javnosti i predlaže donošenje odluke o prestanku provođenja mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite.

Članak 2.

U Stožer imenuju se:

1. Dragan Zahija, načelnik Stožera,

2. Daniel Matanić, zamjenik načelnika Stožera (Verbena d.o.o.)

3. Neven Hržić član (Ponikve voda d.o.o.);

4. Ivan Juranić član, (predsjednik Općinskog vijeća);

5. Mirjana Polonijo,član (Jedinstveni upravni odjel Općine Vrbnik);

6. Domagoj Gršković, član (Jedinstveni upravni odjel Općuine Vrbnik);

7. Željko Šporer (predstavnik Odjela za ZS, PU ZS Rijeka) – član;

8. Alemka Žic,dr.med (predstavnik zdravstvene ustanove) – član

9. Marinka Tičić (predstavnik zdravstvene ustanove) – član;

10. Dejan Hriljac,mag.ing. (predstavnik Policijske uprave primorsko – goranske) – član;

11. Goran Grubišić, član (zapovje. vatrog. postrojbe VZ

12. Ivan Antić,član, Zapovjednik DVD Vrbnik

13. Marko Andrić, član, (pročelnik područne stanice HGSS),

14. Marko Anić, član, Gradsko društvo Crvenog križa Krk,

Članak 3.

Način rada Stožera uređuje se poslovnikom koji donosi
općinski načelnik.

Članak 4.

Stručne, administrativne i tehničke poslove za potrebe Stožera obavljat će Jedinstveni upravni odjel Općine Vrbnik.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“ i na mrežnim stranicama Općine Vrbnik.

KLASA: 810-01/21-01/12

URBROJ:2 142-07-01-21-1

Vrbnik, 2. srpnja 2021.

Općinski načelnik

Dragan Zahija, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2192&mjesto=51516&odluka=48
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr