SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 21. Petak, 17. rujna 2021.
OPĆINA VRBNIK

47.

Na temelju članka 65. Zakona o poljoprivrednom zemljištu («Narodne novine», broj 20/18, 115/18 i 98/19), članka 42. Statuta Općine Vrbnik („Službene novine Primorsko-goranske“, broj 31/09, 33/09, 15/13, 25/13, 2/18, 37/18, 17/20, 2/21 i 14/21) i Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Vrbnik („Službene novine Primorsko-goranske županije“, broj 7/21), Općinsko vijeće Općine Vrbnik na svojoj 2. sjednici koja je održana 16.rujna 2021. donijelo je

ODLUKU

o izboru najpovoljnije ponude za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Vrbnik

Članak 1.

Prihvaća se kao najpovoljnija ponuda za kupnju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Vrbnik sukladno provedenom javnom natječaju za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Vrbnik objavljenog dana 20.travnja 2021.godine na oglasnim pločama u naseljima Općine Vrbnik i na mrežnoj stranici Općine Vrbnik:

Mirjana Mrakovčić, OIB: 07415723568 iz Kornića, Lokvić 21.

k.o. Vrbnik broj k.č. 8712/1 pašnjak, površina 0,0809 ha, jedinična kupoprodajna cijena 32,66 kn, početna kupoprodajna cijena 26.421,94 kn, ponuđena kupoprodajna cijena 30.001,00 kn.

Članak 2.

Javni natječaj raspisan je za ukupnu površinu od 0,0809 ha po sveukupnoj prodajnoj cijeni od 26.421,94 kuna.

Pristigla je jedna ponuda.

Za nekretninu iz stavka 1. ovoga članka ponuđena je kupoprodajna cijena od 30.001,00 kuna.

Članak 3.

Nakon dobivanja pozitivnog prethodnog mišljenja Primorsko-goranske županije i suglasnosti Ministarstva poljoprivrede na ovu Odluku, te po sastavljanju nacrta ugovora o prodaji i ishođenja pozitivnog prethodnog mišljenja o pravnoj valjanosti nadležnog županijskog državnog odvjetništva, Općinski načelnik Općine Vrbnik i najpovoljniji ponuđač sklopit će ugovor o prodaji.

Članak 4.

Ova Odluka objavit će se u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“, a stupa na snagu nakon pribavljenog prethodnog mišljenja Primorsko-goranske županije i suglasnosti Ministarstva poljoprivrede.

KLASA:320-01/19-01/02

URBROJ:2142-07-03-21-23

Vrbnik,16. rujna 2021.

Predsjednik Općinskog vijeća

Ivan Juranić, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2192&mjesto=51516&odluka=47
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr