SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 21. Petak, 17. rujna 2021.
OPĆINA VRBNIK

46.

Na temelju članka 5. stavka 2. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (»Narodne novine«, broj 29/19 i 98/19) i članka 42. Statuta Općine Vrbnik (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 31/09, 33/09, 15/13, 25/13, 2/18, 37/18, 17/20, 2/21 i 14/21), Općinsko vijeće Općine Vrbnik, na 2. sjednici održanoj 16.rujna 2021. godine, donijelo je

ODLUKU

o raspoređivanju sredstava za financiranje
političkih stranaka zastupljenih u Općinskom
vijeću Općine Vrbnik

Članak 1.

Ovom Odlukom raspoređuju se sredstva za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Vrbnik (u daljnjem tekstu: Općinsko vijeće) za mandatno razdoblje 2021-2025.

Članak 2.

Za svakog člana Općinskog vijeća utvrđuje se jednaki godišnji iznos sredstava tako da pojedinoj političkoj stranci pripadaju sredstva razmjerno broju njenih članova Općinskog vijeća u trenutku konstituiranja Općinskog vijeća.

Članak 3.

Za svakog člana Općinskog vijeća utvrđuje se godišnji iznos sredstava od 1.000,00 kuna.

Za svakog člana Općinskog vijeća podzastupljenog spola (žensko) temeljem članka 6. Zakona pripada pravo na naknadu od 1.100,00 kuna.

Članak 4.

Političkim strankama zastupljenim u Općinskom vijeću raspoređuju se sredstva osigurana u Proračunu Općine Vrbnik na način utvrđen u članku 3. ove Odluke u godišnjim iznosima kako slijedi:

- Hrvatskoj demokratskoj zajednici - HDZ - 5.200,00 kuna

- Socijaldemokratska partija Hrvatske- SDP-1.000,00 kuna

- Unija Kvarnera - UNIJA i Primorsko goranski savez - PGS – 2.000,00 kuna

- Hrvatskoj stranci prava-HSP -1.000,00 kuna.

Članak 5.

Sredstva iz članka 4. ove Odluke, doznačuje Jedinstveni upravni odjel na žiro račun političke stranke, tromjesečno u jednakim iznosima.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 400-01/21-01/

URBROJ:2142-07-03-21-1

Vrbnik, 16. rujna 2021.

Predsjednik Općinskog vijeća

Ivan Juranić, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2192&mjesto=51516&odluka=46
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr