SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 21. Petak, 17. rujna 2021.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

68.

Na temelju odredbi članka 2. Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Malinska-Dubašnica („Službene novine Primorsko – goranske županije“ broj 41/06, 49/09 i 10/14) i članka 24. Statuta Općine Malinska-Dubašnica („Službene novine Primorsko – goranske županije“ broj 7/21), Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica, na sjednici 15. rujna 2021. godine, donosi

ODLUKU

o namjeni i visini zakupnine poslovnog prostora

Članak 1.

Određuje se namjena poslovnog prostora u vlasništvu Općine Malinska – Dubašnica kako slijedi:

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 2.

Ovlašćuje se Općinski načelnik za provedbu postupka dodjele u zakup poslovnog prostora iz točke 1. sukladno odredbama Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora i Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u 'Službenim novinama Primorsko-goranske županije'.

KLASA: 372-03/21-01/4

URBROJ: 2142/05-03/1-21-5

Malinska, 15. rujna 2021.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Predsjednik

Ivica Perišić, v. r.

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2192&mjesto=51511&odluka=68
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr