SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 21. Petak, 17. rujna 2021.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

66.

Na temelju odredbi članka 24. Statuta Općine Malinska-Dubašnica (Službene novine Primorsko-goranske županije, broj 7/21), Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica na sjednici održanoj dana 15. rujna 2021. godine donijelo je

ODLUKU

o izmjeni Pravilnika o davanju na korištenje prostora u vlasništvu Općine Malinska–Dubašnica u svrhu zadovoljenja javnih potreba

Članak 1.

Članak 14., stavak 9. Pravilnika o davanju na korištenje prostora u vlasništvu Općine Malinska–Dubašnica u svrhu zadovoljenja javnih potreba (Službene novine, broj 16/21) (u daljnjem tekstu: Pravilnik) mijenja se i glasi:

„Ukoliko se nakon donošenja odluke utvrde neiskorišteni slobodni termini, za iste će biti moguće naknadna predaja zahtjeva te će se ovisno o iskazu interesa ti termini dodijeliti izravno.“

Članak 2.

U članku 2., stavak 2., članku 6., stavak 4., članku 16., članku 17. i članku 18., stavak 2. Pravilnika riječ „Odluka“ zamjenjuje se sa riječju „Pravilnik“ u odgovarajućem padežu.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 021-05/21-02/1

URBROJ: 2142/05-01-21-12

Malinska, 15. rujna 2021.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Predsjednik

Ivica Perišić, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2192&mjesto=51511&odluka=66
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr