SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 21. Petak, 17. rujna 2021.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

65.

Na temelju odredbi članka 10. stavak 3. Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma (»Narodne novine« broj 29/19 i 98/19) i članka 24. Statuta Općine Malinska–Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 7/21), Općinsko vijeće Općine Malinska–Dubašnica na sjednici 15. rujna 2021. godine, donijelo je

ODLUKU

o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Malinska – Dubašnica za razdoblje lipanj – prosinac 2021. godine

Članak 1.

Ovom Odlukom raspoređuju se sredstva za financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača (u daljnjem tekstu: nezavisni vijećnici) zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Malinska–Dubašnica (u daljnjem tekstu: Općinsko vijeće) za razdoblje lipanj – prosinac 2021. godine, koja su osigurana u Proračunu Općine Malinska–Dubašnica za 2021. godinu.

Članak 2.

Za svakog člana Općinskog vijeća utvrđuje se jednaki mjesečni iznos sredstava, tako da svakoj političkoj stranci koja je bila predlagatelj liste pripadaju sredstva razmjerna broju dobivenih mjesta članova u Općinskom vijeću, prema konačnim rezultatima izbora za članove Općinskog vijeća.

Za svakog izabranog člana Općinskog vijeća podzastupljenog spola, pojedinoj političkoj stranci, nezavisnom vijećniku pripada i pravo na naknadu u visini od 10% iznosa predviđenog po svakom članu Općinskog vijeća.

Članak 3.

Za svakog člana Općinskog vijeća utvrđuje se za razdoblje lipanj – prosinac 2021. godine iznos sredstava od 1.379,77 kuna.

Za svakog člana Općinskog vijeća podzastupljenog spola utvrđuje se godišnja naknada u iznosu od 1.517,75 kuna.

Članak 4.

Političkim strankama zastupljenim u Općinskog vijeća raspoređuju se sredstva osigurana u Proračunu Općine Malinska–Dubašnica za razdoblje lipanj – prosinac 2021. godine razmjerno broju njenih članova Općinskog vijeća i broju njenih članova Općinskog vijeća podzastupljenog spola Općinskog vijeća u iznosima kako slijedi:

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 5.

Sredstva iz članka 5. ove Odluke, doznačuje nadležni odsjek Jedinstvenog upravnog odjela Općine Malinska-Dubašnica.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u “Službenim novinama Primorsko–goranske županije“.

KLASA: 402-01/21-01/2

URBROJ: 2142/05-01-21-6

Malinska, 15. rujna 2021.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA–DUBAŠNICA

Predsjednik

Ivica Perišić, v. r.

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2192&mjesto=51511&odluka=65
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr