SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 21. Petak, 17. rujna 2021.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

63.

Temeljem stavka 7. i 8. članka 25. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (“Narodne novine”, broj 20/18, 115/18, 98/19) i članka 24. Statuta Općine Malinska-Dubašnica („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 7/21), Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica na sjednici održanoj dana 15. rujna 2021. godine donijelo je

IZMJENU PROGRAMA

korištenja sredstava ostvarenih od naknade
za promjenu namjene poljoprivrednog
zemljišta u 2021. godini

Članak 1.

U Programu korištenja sredstava ostvarenih od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u 2021. godini (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 43/20, 7/21) (u daljnjem tekstu: Program) članak 3. mijenja se i glasi:

„Proračunom Općine Malinska-Dubašnica u 2021. godini planiran je prihod od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u iznosu 153.642,20 kuna.“

Članak 2.

Članak 4. Programa mijenja se i glasi:

„Sredstva iz članka 3. ovog Programa u 2020. godini namjenski će se utrošiti kako slijedi:

  • Aktivnost A300401 AKTIVNOSTI U POLJOPRIVREDI, za izradu projekta navodnjavanja polja Dubašnica u iznosu od 150.000,00 kn
  • Aktivnost A301902 PROTUPOŽARNA ZAŠTITA za rashode uređenja protupožarnih i poljskih putova u iznosu od 3.642,20 kn“

Članak 3.

Ova Izmjena Programa stupa na snagu dan nakon objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 400-08/20-01/1

URBROJ: 2142/05-01-21-38

Malinska, 15. rujna 2021.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Predsjednik

Ivica Perišić, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2192&mjesto=51511&odluka=63
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr