SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 21. Petak, 17. rujna 2021.
GRAD MALI LOŠINJ

64.

Na temelju članka 32. i 46. Statuta Grada Malog Lošinja (Službene novine PGŽ broj 26/09, 32/09, 10/13, 24/17-pročišćeni tekst, 9/18 i 9/21) i članka 15. stavka 2. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Malog Lošinja (Službene novine PGŽ broj 31/09, 10/13, 24/17-pročišćeni tekst, 9/18 i 44/20), Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja dana 9. rujna 2021. godine, donosi

ODLUKU

o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju i načinu rada radnih tijela Gradskog vijeća Grada Malog Lošinja

Članak 1.

U Odluci o osnivanju i načinu rada radnih tijela Gradskog vijeća Grada Malog Lošinja (Službene novine PGŽ broj 43/09, 6/10, 26/13, 24/17 i 3/18-pročišćeni tekst),

- u članku 4. mijenja se točka 12. i glasi: ”Odbor za socijalnu zaštitu građana i obitelj”,

- u istom članku briše se točka 15.

Članak 2.

Članak 14. mijenja se i glasi:

”Odbor za socijalnu zaštitu građana i obitelj ima predsjednika i četiri člana.

Odbor za socijalnu zaštitu građana i obitelj:

- razmatra potrebe građana u području socijalne skrbi,

- predlaže mjere i aktivnosti u svezi praćenja i provođenja politike koja se odnosi na brak, obitelj i skrbništvo, posebno zaštitu materinstva, djece i mladih,

- razmatra provođenje aktivnosti na podizanju kvalitete života mladih i njihovo sudjelovanje u svim djelatnostima društva,

- predlaže mjere u svezi promicanja djelatnosti socijalne skrbi,

- predlaže mjere i aktivnosti zaštite djece i mladih od svih oblika ovisnosti,

- obavlja i druge poslove određene ovom Odlukom i drugim aktima Vijeća.

Članak 3.

Članak 16.a briše se.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u ”Službenim novinama Primorsko-goranske županije”.

Ovlašćuje se Odbor za statutarno pravna pitanja da izradi pročišćeni tekst Odluke o osnivanju radnih tijela Gradskog vijeća Grada Malog Lošinja.

KLASA: 021-01/21-01/01

URBROJ: 2213/01-01-21-5

Mali Lošinj, 9. rujna 2021.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik

Dubravko Devčić, dr. med. vet., v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2192&mjesto=10005&odluka=64
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr