SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 21. Petak, 17. rujna 2021.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

136.

Na temelju članka 121. stavak 2. u vezi s člankom 119. stavkom 1. podstavkom 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispravak, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12 - pročišćeni tekst, 94/13, 136/14-RUSRH, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20), članka 52. točke 19. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13-pročišćeni tekst, 5/18, 8/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 4/21) i članka 25. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/14,16/15, 3/16, 19/16 – pročišćeni tekst i 16/21), Župan Primorsko-goranske županije, dana 13. rujna 2021. godine, donio je

O D L U K U

o imenovanju člana Školskog odbora
Osnovne škole Skrad, Skrad

I.

Đurđica Abramović Majetić, imenuje se na dužnost člana Školskog odbora Osnovne škole Skrad, Skrad, kao predstavnica osnivača, umjesto preminulog Duška Zatezala.

II.

Imenovanoj članici Školskog odbora iz točke I. ove Odluke mandat traje do isteka mandata članova Školskog odbora imenovanih Odlukom o imenovanju članova školskih odbora osnovnih škola čiji je osnivač Primorsko-goranska županija („Službene novine“ broj 11/21).

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenim novinama“ Primorsko-goranske županije.

KLASA: 022-04/21-01/31

URBROJ: 2170/1-01-01/6-21-16

Rijeka, 13. rujna 2021.

Ž u p a n

Zlatko Komadina, dipl. ing., v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2192&mjesto=00001&odluka=136
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr