SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 19. Utorak, 10. kolovoza 2021.
GRAD RAB

60.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst, 137/15-ispravak, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 22. stavak 1. podstavak 7. Statuta Grada Raba („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 4/21), Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj 6. kolovoza 2021. godine, donijelo je

ODLUKU

o nekorištenju prava prvokupa

Članak 1.

Grad Rab neće se koristiti pravom prvokupa u predmetu ponude Sanjina Pleše za prodaju 3.2. Suvlasničkog dijela etaže: 3161/5000, 3. Suvlasničkog dijela: 1910/10000 ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-3) dijela, povezano s vlasništvom apartmana oznake 2 na prvom katu zgrade označene kao k.č. 520/15 iz zk.ul. 2165, k.o. Banjol po kupoprodajnoj cijeni u iznosu od 37.932,77 EUR, plativo u protuvrijednosti kuna prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan plaćanja.

Članak 2.

Ova Odluka objavit će se u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“ i stupa na snagu prvog dana od dana objave.

KLASA: 023-06/21-02/02
URBROJ: 2169-01-02/03-21-18
Rab, 6. kolovoza 2021.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik

Željko Dumičić, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2190&mjesto=51280&odluka=60
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr