SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 18. Petak, 30. srpnja 2021.
OPĆINA PUNAT

42.

Na temelju članka 39. stavka 3. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“, broj 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11, 56/16 i 98/19), članka 6. stavka 2. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru („Narodne novine“, broj 36/04, 63/08, 133/13 i 63/14) i članka 31. Statuta Općine Punat („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 8/18, 10/19, 3/20 i 3/21) Općinsko vijeće Općine Punat na 2. sjednici održanoj dana 30. srpnja 2021. godine donosi

O D L U K U

o imenovanju članova Vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru Općine Punat

Članak 1.

Ovom Odlukom imenuju se članovi Vijeća za dodjelu
koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru Općine Punat u sastavu:

Predstavnici Općine Punat:

1. Lana Orlić

2. Marinko Žic

3. Boris Sindičić

Predstavnik Upravnog odjela za pomorsko dobro, promet i veze Primorsko-goranske županije:

1. Zlatan Marunić, voditelj Odsjeka za pomorsko dobro i koncesije u Upravnom odjelu za pomorsko dobro, promet i veze Primorsko-goranske županije

Predstavnik Lučke kapetanije Rijeka, Lučke ispostave
Punat:

1. Marino Ivošić, kapetan Lučke ispostave Punat

Članak 2.

Vijeće za dodjelu koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru Općine Punat djeluje u skladu s nadležnostima, pravima i obvezama utvrđenim Zakonom o pomorskom dobru i morskim lukama, Uredbom o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru i drugim podzakonskim i općim aktima.

Članak 3.

Mandat članova Vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru Općine Punat traje do konstituiranja novog saziva Općinskog vijeća Općine Punat.

Po isteku mandata, članovi Vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru Općine Punat mogu biti ponovo birani.

Članak 4.

Prvu sjednicu Vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru Općine Punat saziva općinski načelnik Općine Punat.

Članak 5.

Članovi Vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru Općine Punat između sebe biraju predsjednika Vijeća.

Članak 6.

Članovima Vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru Općine Punat dužnost može prestati i prije isteka mandata u sljedećim slučajevima:

  • smrću člana;
  • razrješenjem na vlastiti zahtjev;
  • razrješenjem na prijedlog čelnika tijela koje je predložilo njihovo imenovanje.

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 021-05/21-01/6

URBROJ: 2142-02-01-21-4

Punat, 30. srpnja 2021.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik

Goran Gržančić, dr. med., v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2189&mjesto=51521&odluka=42
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr