SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 18. Petak, 30. srpnja 2021.
GRAD KRK

28.

Na temelju članka 10. stavka 3. Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma (“Narodne novine” broj 29/19 i 98/19) i članka 40. Statuta Grada Krka (“Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 28/09, 41/09, 13/13, 20/14, 3/18, 7/20 i 26/20 – pročišćeni tekst i 6/21), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 21. srpnja 2021. godine, donijelo je

O D L U K U

o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih
u Gradskom vijeću Grada Krka za 2021. godinu

Članak 1.

Ovom Odlukom raspoređuju se sredstva za financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Krka (u daljnjem tekstu: Gradsko vijeće) za 2021. godinu, koja su osigurana u Proračunu Grada Krka za 2021. godinu.

Riječi i pojmovi koji se koriste u ovoj Odluci, a koji imaju rodno značenje, odnose se na jednak način na muški i ženski rod, bez obzira u kojem su rodu navedeni.

Članak 2. 

Za svakog člana Gradskog vijeća utvrđuje se jednaki iznos sredstava tako da pojedinoj političkoj stranci pripadaju sredstva razmjerno broju dobivenih mjesta u Gradskom vijeću Grada Krka.

Za svakog člana Gradskog vijeća podzastupljenog spola, pojedinoj političkoj stranci pripada i pravo na naknadu razmjerno broju članova Gradskog vijeća podzastupljenog spola.

Članak 3.

Za svakog člana Gradskog vijeća utvrduje se godišnji iznos u visini od 7.000,00 kuna, odnosno tromjesečni iznos sredstava u visini 1.750,00 kuna, tako da se pojedinoj političkoj stranci i članovima izabranih sa lista grupe birača raspoređuju sredstva razmjerno broju članova u Gradskom vijeću.

Svakom izabranom članu Gradskog vijeća podzastupljenog spola pripada i pravo na naknadu u visini od 10% iznosa predviđenog po svakom članu Gradskog vijeća. Godišnji iznos sredstava za članove podzastupljenog spola utvrđuje se u visini od 7.700,00 kuna, odnosno tromjesječni iznos u visini od 1.925,00 kuna.

U Gradskom vijeću utvrduje se podzastupljenost ženskog spola.

Članak 4.

Sukladno članku 2. i 3. ove Odluke, političkim strankama i članovima izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću sredstva se rasporeduju tromjesečno u jednakim iznosima kako slijedi:

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 5.

Sredstva iz članka 4. ove Odluke, doznačuje Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za proračun i financije na žiro račun političke stranke odnosno posebne račune članova Gradskog vijeća izabranih s liste grupe birača, tromjesečno u jednakim iznosima.

Ako se početak mandata članova Gradskog vijeća ne poklapa s početkom tromjesečja, u tom će se tromjesečju isplatiti iznos razmjeran broju dana trajanja mandata.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 402-10/21-01/04

URBROJ:2142/01-01-21-4

Krk, 21. srpnja 2021.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik

Nikša Franov, ing. građ., v. r.

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2189&mjesto=51500&odluka=28
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr