SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 17. Petak, 16. srpnja 2021.
OPĆINA LOPAR

22.

Temeljem članka 24. stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/15, 118/18, 31/20, 20/21), članka 5. Pravilnika o sastavu stožera, načinu rada te uvjetima za imenovanje načelnika, zamjenika načelnika i članova Stožera civilne zaštite („Narodne novine“ br. 126/19, 17/20) i članka 45. Statuta Općine Lopar („Službene novine Primorsko goranske županije“ broj 5/21), Načelnik Općine Lopar, dana 12. srpnja 2021. godine, donosi

ODLUKA

o osnivanju Stožera civilne zaštite
Općine Lopar i imenovanju načelnika, zamjenika načelnika i članova stožera

Članak 1.

Osniva se Stožer civilne zaštite Općine Lopar kao stručno operativno koordinativno tijelo za provođenje mjera i aktivnosti civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama.

Članak 2.

U Stožer civilne zaštite Općine Lopar imenuju se :

1. MARIN MUŠĆO, direktor Turističke zajednice Općine Lopar, načelnik Stožera

2. DAMIR PAPARIĆ, predsjednik Općinskog vijeća, zamjenik načelnika Stožera

3. STANISLAV FRANELIĆ, zapovjednik Dobrovoljnog vatrogasnog društva Općine Lopar, član Stožera

4. Mr.sc. DANIELA GLAŽAR IVČE, dr. med., voditeljica Ispostave Nastavnog zavoda za javno zdravstvo, član Stožera,

5. ARON FRANKIĆ, kapetan Lučke ispostave Lopar, član Stožera

6. STJEPAN BOBAN, načelnik Policijske postaje Rab, član Stožera

7. ŽELJKO ŠPORER, predstavnik Područnog ureda civilne zaštite Rijeka, član Stožera

8. TOMISLAV PAPARIĆ, predstavnik Lopar Vrutka d.o.o., član Stožera

9. IVO KORDIĆ, ravnatelj Gradskog društva Crvenog križa Rab, član Stožera

Članak 3.

Stožer civilne zaštite Općine Lopar obavlja zadaće koje se odnose na prikupljanje i obradu informacija ranog upozoravanja o mogućnosti nastanka velike nesreće i katastrofe, razvija plan djelovanja sustava civilne zaštite na svom području, upravlja reagiranjem sustava civilne zaštite, obavlja poslove informiranja javnosti i predlaže donošenja odluke o prestanku provođenja mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite.

Članak 4.

Jedinstveni upravni odjel Općine Lopar obavlja administrativne i tehničke poslove za potrebe Stožera civilne zaštite
Općine Lopar.

Članak 5.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaju važiti Odluka o osnivanju i imenovanju Stožera civilne zaštite Općine Lopar (Službene novine Primorsko-goranske županije, broj: 22/17), Odluka o izmjenama odluke o osnivanju i imenovanju stožera civilne zaštite Općine Lopar ( Službene novine Primorsko-goranske županije broj 19/19), Odluka p izmjenama odluke o osnivanju i imenovanju stožera civilne zaštite Općine Lopar.

Članak 6.

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a biti će objavljena u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 022-05/21-02/09

URBROJ: 2169/02-02-21-01

Lopar, 12. srpnja 2021.

Općinski načelnik

Zdenko Jakuc, dipl. ing. el., v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2188&mjesto=51281&odluka=22
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr